Over ons

Stichting YMCA Den Haag e.o. is door lokale YMCA’s opgericht om onderlinge verbinding, kennisdeling en samenwerking te bevorderen. Zo zet YMCA Den Haag zich in voor wijkoverstijgende samenwerking op het gebied van maatschappelijk (jeugd)werk.

 

YMCA Den Haag e.o. werkt uitsluitend voor en met aangesloten organisaties.

Onze statutaire naam is Centrale Stichting YMCA Den Haag en omstreken. Een rechtspersoon om belangen van de aangesloten organisaties te behartigen. Daarnaast kan vrijwilligersbeleid, extertise en doelstellingen vanuit één punt komen. Ook is deze rechtspersoon een middel om voor de aangesloten organisaties een centrale strategie te bepalen. Het landschap van maatschappelijk werk én vrijwilligers verandert continu. Hierop kan YMCA dan vanuit één orgaan reageren.

Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties

De Centrale Stichting YMCA Den Haag en omstreken is de trotse bezitter van het Haagse Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties. Dit keurmerk wordt alleen uitgekeerd aan organisaties die een veilige en gezonde werkomgeving kunnen bieden aan vrijwilligers.

Het bestuur

Dagelijks bestuur

Tim Voogel
Voorzitter

Daan van Aken
Secretaris

Cor de Jong
Penningmeester

Paul van Waasdijk
Adjunct

Algemeen bestuur

Alle aangesloten organisaties hebben het statutaire recht om één bestuurder af te vaardigen.  Deze bestuurder mag zitting nemen in bestuursvergaderingen.

Word vrijwilliger

Wil je aan de slag met maatschappelijk (jeugd)werk? Kijk voor vacatures of neem contact op met het bestuur.  YMCA Den Haag heeft vaak ook (mbo-)stageplekken

 

kijk voor vacatures