Vakantie voor een Kind

Het fonds ‘vakantie voor een kind’ is een bescheiden fonds waar de
aangesloten verenigingen van YMCA Den Haag een beroep op kunen doen.

Kinderen die door omstandigheden anders niet op vakantie zouden kunnen, worden hierdoor in de gelegenheid gesteld aan een YMCA zomerkamp van een van de aangesloten verenigingen deel te nemen.

Dus alleen YMCA-verenigingen die aangesloten zijn bij YMCA Den Haag kunnen een aanvraag doen op dit bescheiden fonds!

Lees het reglement voor de voorwaarden.

Download het aanvraagformulier.