Kansen voor een Kind

Het fonds ‘kansen voor een kind’ is een bescheiden fonds waar de
aangesloten verenigingen van YMCA Den Haag een beroep op kunnen doen.

Kinderen die door (financiële) omstandigheden anders niet mee kunnen doen met jeugdactiviteiten van de YMCA, zoals op zomerkamp, muziekles of een jeugdinstuif of jeugdclub. Door dit fonds worden de kinderen hierdoor in de gelegenheid gesteld toch aan een YMCA-activiteit van een van de aangesloten verenigingen deel te nemen.

Dus alleen YMCA-verenigingen die aangesloten zijn bij YMCA Den Haag kunnen een aanvraag doen op dit bescheiden fonds!

Lees het reglement voor de voorwaarden.