Werken met groepen

Veiligheid & risico
Of je nu een tikspel gaat doen, gaat zwemmen, dansen, of een collage maken, zodra je met een groep kinderen of  jongeren activiteiten onderneemt heb je te maken met risico’s. Risico’s kunnen activiteiten spannend en uitdagend maken en zijn daarom soms nodig. Risico’s kunnen ook te groot zijn en daarom betekenen dat de activiteit aangepast of afgelast moet worden. In deze workshop gaan we kijken naar activiteiten en de bijbehorende risico’s: wat is aanvaardbaar, wat niet? Hoe beheers je de risico’s en blijven de activiteiten toch uitdagend?

 

Leiderschap in groepen
Elke groep reageert anders. Hoe zit het proces van een groep in elkaar, hoe ontwikkelen ze? En hoe kan je hier als begeleider goed mee omgaan of juist gebruik van maken? Jouw houding, jouw manier van leiding geven heeft invloed op de reactie van de groep. Welke stijl van leidinggeven zet je wanneer in, hoe kan je een groepsproces daarmee sturen en hoe weet je welke kant je ze heen zou moeten sturen? In deze workshop kijken we naar leiderschap, en hoe dit samenhangt met de ontwikkelingen in een groep. Zeker een aanrader voor (toekomstige) jeugdleiders!

 

Plagen of pesten
Plagen is gelijkwaardig, niet altijd prettig, maar de geplaagde is in staat het volgende moment terug te plagen. Pesten is ongelijkwaardig, de gepeste hoort er niet meer bij en pesten vernietigt de sfeer voor de dader, het slachtoffer, de groep en de leiding. Hoe pak je pestgedrag aan?

 

Moeilijk gedrag in de groep
Wat vind jij moeilijk gedrag? Vinden anderen dat ook? Je zult merken dat iedereen z’n eigen allergie heeft en dat je hier op een positieve manier gebruik van kunt maken. In deze cursus gaan we dieper in op het ontstaan van moeilijk gedrag, wat kun je tegenkomen en hoe kun je reageren. Natuurlijk is er ook ruimte voor inbreng van eigen situaties.

 

Verontrustende signalen bij kinderen, wat kun je doen
Soms zie je iets bij kinderen, waardoor je alarmbellen gaan rinkelen. Maar wat kun jij als vrijwilliger nu doen in zo’n situatie, wat is je pedagogische verantwoordelijkheid? Het eerste dagdeel is voor alle vrijwilligers die met kinderen werken. Het tweede dagdeel is voor coördinatoren en beroepskrachten en zal veel meer ingaan op het voeren van gesprekken met kinderen en ouders.

 

Groepsdynamica
Zet een groep mensen bij elkaar en er ontstaat een boeiend proces. Welke fases doorlopen ze? En hoe kan je hier als begeleider goed mee omgaan of juist gebruik van maken? Kent een groep elkaar net, dan ga je andere dingen doen dan als een groep elkaar al langere tijd kent. Door de juiste spellen in te zetten kan kan je een groepsproces sturen, maar hoe weet je welke kant je ze heen zou moeten sturen? Dit soort vragen komen aan bod binnen deze workshop.
Teambuildingswerkvormen
Werken in teams is een alledaags bezigheid. Veel teams presteren wel ‘ok’, maar zouden (veel) beter kunnen presteren wanneer de verschillende individuen beter op elkaar afgestemd zouden zijn. Tijdens deze workshop doen we een paar werkvormen die je goed zelf met je team kan doen, en ook snel aanleiding tot gesprek geeft over wat er gebeurt.