Omschrijving workshops ronde 3

Goed vrijwilligersbeleid
Vrijwilligers zijn de drijvende kracht van de jeugdorganisaties. Het vinden van nieuwe vrijwilligers is soms lastig, maar veel vaker is het veel lastiger om ze vast te houden? Hoe bind je ze aan je organisatie en blijven ze zich inzetten voor het werk dat ze doen? Hoe maak je een goede sfeer waar de vrijwilliger zich thuis voelt en welke benadering is het meest effectief?

Groepsdynamica & doelgericht spelen
Zet een groep mensen bij elkaar en er ontstaat een boeiend proces. Welke fases doorlopen ze? En hoe kan je hier als begeleider goed mee omgaan of juist gebruik van maken? Kent een groep elkaar net, dan ga je andere dingen doen dan als een groep elkaar al langere tijd kent. Door de juiste spellen in te zetten kan kan je een groepsproces sturen, maar hoe weet je welke kant je ze heen zou moeten sturen? Dit soort vragen komen aan bod binnen deze workshop.

Energizers & 5 minutenspelen
Menselijke knoop, meneer Oh of waterdragertje zijn zeer bekende 5-minutenspelen. Toch zijn er nog veel meer 5 minutenspelen die handig zijn op allerlei momenten gereed te hebben. In deze workshop een hele serie vernieuwende 5 minutenspelen…

<naar ronde 2>