Omschrijving workshops ronde 2

Fondsenwerving
Het start altijd met een goed idee, sterke betrokkenheid bij kinderen/jongeren in de buurt en het gevoel dat je ‘echt’ iets wilt doen i.p.v. toekijken. Daar waar mooie plannen ontstaan voor de organisatie van vakantieactiviteiten en kampen, komt er ook een andere vraag bij kijken: hoe gaan we dit financieren? Tijdens deze workshop wordt ingegaan op fondsenwerving; welke mogelijkheden zijn er, waar letten fondsen op en hoe maak je een goede aanvraag.

Plagen of pesten
Plagen is gelijkwaardig, niet altijd prettig, maar de geplaagde is in staat het volgende moment terug te plagen. Pesten is ongelijkwaardig, de gepeste hoort er niet meer bij en pesten vernietigt de sfeer voor de dader, het slachtoffer, de groep en de leiding. Hoe pak je pestgedrag aan?

Teambuildingswerkvormen
Werken in teams is een alledaags bezigheid. Veel teams presteren wel ‘ok’, maar zouden (veel) beter kunnen presteren wanneer de verschillende individuen beter op elkaar afgestemd zijn. Tijdens deze workshop doen we een paar werkvormen die je goed zelf met je team kan doen, en ook snel aanleiding tot gesprek geeft over wat er gebeurt.

Inspiratie voor betere programma’s
Goede jeugdactiviteiten organiseren, waarbij kinderen uitgedaagd worden, liefst wat leren, en zonder dat er een pretpark, of een bioscoop bezocht moet worden, kan dat? Dat kan enorm makkelijk, vaak vinden kinderen een ren- en handelspel of een techniekworkshop waarbij ze experimenteren met elektriciteit minstens net zo leuk. Samen spelen is samen plezier is en samen leren. In deze workshop komt aan bod hoe je door samenwerken en aansluiten in je omgeving creatief nieuwe programma’s kan organiseren, en daardoor misschien wel veel leukere activiteiten organiseert…

<naar ronde 1> <workshops ronde 3>