Doel

De doelstelling van de centrale stichting YMCA Den Haag en omstreken is het instandhouden, ondersteunen, stimuleren en begeleiden van het YMCA Jeugdwerk in Den Haag en omstreken. (Den Haag, Rijswijk, Scheveningen, Wassenaar)

Om dit te realiseren organiseert de stichting zelf enkele activiteiten, maar ondersteunt de aangesloten verenigingen ook met kennis en informatie omtrendt trainingen, methodieken en subsidie- en fondsenwerving.