bestuur

Het dagelijks bestuur van de ‘Centrale Stichting YMCA Den Haag en omstreken’ bestaat uit 3 leden, te weten.

Dagelijks Bestuur

Ronald Henny (voorzitter)

Ferry van der Zalm (penningmeester)

Anton Niese (algemeen adjunct)

Functie secretaris is vacant.

Algemeen Bestuur

Het algemeen bestuur van YMCA Den Haag bestaat uit het dagelijks bestuur, aangevuld met een vertegenwoordiger van  de acht aangesloten vereniging. Totaal bestaat het algemeen bestuur dus uit 12 personen.