Over de YMCA

De YMCA Den Haag is een plaatselijke afdeling van de wereldwijde organisatie YMCA. De letters YMCA staan voor Young Men’s Christian Association. De YMCA is in 128 landen actief. Dit internationale karakter biedt op allerlei terreinen mogelijkheden. Ontmoetingen, acties voor vluchtelingen, wereldwijde vorming en niet in de laatste plaats de inzet voor oecumene.

De YMCA (vroeger het CJV, Christelijke Jongeren Verbond) is de oudste jeugdwerkorganisatie van Nederland, ontstaan in 1853.

In het midden van de vorige eeuw kwamen jongeren in de schijnwerpers te staan. Ontmoetingen, gespreksgroepen, cursussen en sociale begeleiding stonden toen centraal. De situatie van de jongeren is in de loop der tijden sterk veranderd. En elke keer weer tracht het CJV, nu YMCA, de oorspronkelijke doelstelling actueel te vertalen. Zo studeert de YMCA vandaag de dag bijvoorbeeld op de mogelijkheden een bijdrage te leveren aan de integratie van jonge medelanders in de samenleving.

De YMCA tracht jongeren een eigen plek te geven, een kring waarin de levensvragen die op hen afkomen alle ruimte krijgen. De YMCA probeert een mogelijkheid hiertoe te creëren in plaatselijke verenigingen, meestal in kleine groepen en met de hulp van vrijwilligers.

Hoe verschillend al deze werkwijzen ook zijn, drie woorden zijn steeds herkenbaar aanwezig: ontspanning, vorming en dienstverlening. Met elkaar vormen deze woorden de driehoek, het symbool van de YMCA over de gehele wereld. Kinderen en jongeren ontmoeten elkaar om vriendschap te beleven, om een eigen plek te hebben waar gezelligheid en plezier is, om iets te leren en iets goeds te doen voor elkaar en voor anderen, dichtbij of wereldwijd.