Home

Welkom bij YMCA Den Haag

YMCA Den Haag is de overkoepelende stichting van de zeven plaatselijke afdelingen van de YMCA in de regio Haaglanden. YMCA Den Haag is een onderdeel van de wereldwijde organisatie YMCA. De YMCA biedt kinderen, tieners en jongeren een plek waar ze zich thuis voelen en zich kunnen ontwikkelen. Ze kunnen samen lachen, hun talenten ontdekken en leren samenwerken tijdens activiteiten die passen bij hun leeftijd en interesses.

Body, Mind en spirit
Iedereen wil erkend en gewaardeerd worden. Iedereen heeft het nodig geaccepteerd te worden door anderen. Wij zeggen begin zelf met het erkennen van de ander, ongeacht zijn cultuur of levensovertuiging. Zoek een gezamenlijk doel en begin met samenwerken. Zo kan iedereen zich verder ontwikkelen: BODY, MIND and SPIRIT, of zoals we ook wel zeggen: met Hoofd, Hart en Handen.

Zomerkampen
De YMCA organiseert in de zomer van 2020 7x een zomerkamp of vakantieweek voor kinderen en jongeren in de regio Haaglanden.
Informatie over de 7 zomerkampen van de YMCA in Den Haag

Het werk
Het werk van de de Stichting YMCA Den Haag bestaat het organiseren van een aantal activiteiten en ondersteuning van de plaatselijke YMCA afdelingen op gebied van:

-deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers
-coaching en trainen van vrijwilligers
-hulp bij fondswerving en subsidies
-ondersteuning en advies
-bevordering onderlinge samenhang
-kennisdeling
-veilig jeugd- en jongerenwerk