Steun ‘Kansen voor een Kind’

Laat een kind op vakantie gaan!

Het fonds ‘vakantie voor een kind’ is een bescheiden fonds waar de
aangesloten verenigingen van YMCA Den Haag een beroep op kunen doen.

Kinderen die door omstandigheden anders niet op vakantie zouden kunnen, worden hierdoor in de gelegenheid gesteld aan een YMCA zomerkamp van een van de aangesloten verenigingen deel te nemen.

Nederland is een relatief rijk land, ondanks dat zijn er nog steeds
kinderen in Den Haag en omstreken die nooit op vakantie gaan. Daarom organiseert YMCA Den Haag elk jaar enkele acties onder de naam ‘YMCA Vakantie voor een Kind’ om geld in te zamelen dat deze kinderen toch op vakantie kunnen met een van de zomerkampen van YMCA Den Haag.

Met elke 100 euro die binnenkomt kan 1 kind mee op vakantie. En veel kleine beetjes maken uiteindelijk ook iets groots, dus geen enkele gift is te klein. Via NL85INGB0000126821 t.n.v. STICHTING CENTRAAL FONDS CLUBGEBOUWEN YMCA DEN HAAG  te Den Haag, onder vermelding ‘vakantie voor een kind’.