Coördinator Clubhuis YMCA Schilderskwartier

YMCA Schilderskwartier is een kleine vrijwilligersorganisatie voor jeugd- & jongerenwerk in de Schilderswijk, die elke week enkele jeugdactiviteiten organiseert. Daarnaast vinden er regelmatig losse activiteiten plaats, en wordt elke zomer een zomerkamp georganiseerd.
Naast de activiteiten voor jeugd vinden er diverse sociale & maatschappelijke activiteiten in het eigen clubhuis in de Hobbemastraat, soms door de YMCA, en soms door samenwerkingspartners.

Coördinator Clubhuis
Om deze verschillende activiteiten goed te laten verlopen en waar nodig op elkaar af te stemmen hebben wij de hulp nodig van een coördinator.

Activiteiten
Toezicht houden op het gebruik van het clubhuis en het aansturen van de dagelijkse gang van zaken, het onderhouden van de contacten met uitvoerders van diverse activiteiten en samenwerkingspartners, knelpunten signaleren en oplossingsgericht werken

Benodigde Vaardigheden
Je bent enthousiast en actief.
Communicatief, goed in het onderhouden van contacten
Het maken en nakomen van onderlinge afspraken
Goede organisator
Verantwoordelijk
Samenwerkend

Duur klus
Circa: 10 – 15 uur per week

Wat krijg je ervoor terug
Uitdagende en afwisselende werksfeer
Een professionele werkomgeving, ruimte eigen inbreng en creativiteit
Werken aan persoonlijke ontwikkeling
Begeleiding en ondersteuning
WA- en ongevallenverzekering tijdens het vrijwilligerswerk
Vergoeding van gemaakte onkosten
Mogelijk: vrijwilligersvergoeding
Scholingsmogelijkheden